Filosofia

Vuosien varrella olen tutkinut monenlaisia aihepiirejä: saksalaista idealismia, kriittistä teoriaa, yhteiskuntafilosofian perusteita, oikeusfilosofiaa, filosofista estetiikkaa, persoonuuden filosofiaa, mielenfilosofiaa, psykologian filosofiaa, psykoanalyysin filosofisia kysymyksiä.

jussi_kotkavirta_susu-17

Pohdin yhä filosofisia ongelmia, luen klassikoita ja seuraan tarkemmin joitakin keskusteluja. Olen erityisen kiinnostunut filosofian, psykologian ja psykoanalyysin raja-alueista. Sovellan filosofian ajatusvälineitä psykologisten ilmiöiden ja ongelmien tarkastelussa, ja olen myös soveltanut psykologian ja erityisesti psykoanalyysin dynaamisia näkemyksiä filosofisten kysymysten tarkastelussa.